?>
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Άμεσα και Υπεύθυνα

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Αναλαμβάνουμε γρήγορα, υπεύθυνα και με συνέπεια να εκδώσουμε πιστοποιητικά ΔΕΗ. Εσείς χρειάζεται μόνο να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

.

pistopoiitiko_deh

Το πιστοποιητικό που εκδίδουμε είναι από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο μηχανικό και αποτελείται από τα εξής έγγραφα:

  • Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο
  • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
  • Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
  • Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
  • Έκδοση σε 24 ώρες.
  • Μπορούμε πάντα να αναλάβουμε την κατάθεση όλου του φακέλου για σας. 

Έχοντας τις καλύτερες τιμές στον χώρο με βάση τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Τι είναι το Πιστοποιητικό ΔΕΗ

Είναι σχετικά νέο έγγραφο που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1η Νοεμβρίου 2011 πρέπει να εκδίδεται για κάθε κτήριο.

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτηρίου πρέπει να επανεκδίδεται κάθε 1 με 12 έτη.

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι απαραίτητο, είναι για την έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος, για την επανασύνδεση παλιάς παροχής, για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ενώ τέλος το πιστοποιητικό χρειάζεται ακόμα και για αίτηση αύξησης ισχύος της παροχής.

Είναι απαραίτητο

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι το απαραίτητο έγγραφο που πιστοποιεί την καταλληλότητα μιας εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ύστερα από τον απαιτούμενο έλεγχο και τις κατάλληλες μετρήσεις.

Δεν είναι τυπικό

Το πιστοποιητικό ΔΕΗ δεν είναι ενα τυπικό χαρτί για τη ΔΕΗ καθώς ο έλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και την ασφάλεια όσων ζουν, εργάζονται ή επισκέπτονται το χώρο.

Έχει διάρκεια

Το πιστοποιητικό για μονοκατοικίεςκαι διαμερίσματα έχει διάρκεια ισχύος 14 χρόνια, και 7 χρόνια σε επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύλεκτα υλικά.

30.2104830546

Μπορούμε να εγγυηθούμε για τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα διεκπεραιώνουμε το όποιο θέμα αφορά τις ηλεκτρολογικές ανάγκες σας.