?>
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Άμεσα και Υπεύθυνα

Ενεργειακά πιστοποιητικά (ΠΕΑ)

Αναλαμβάνουμε γρήγορα, υπεύθυνα και με συνέπεια να εκδώσουμε Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης. Εσείς χρειάζεται μόνο να προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό που εκδίδουμε είναι από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή.
Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
 • με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου
 • για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον

Έχουμε τις καλύτερες τιμές στον χώρο με βάση τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Επικοινωνήστε
Ζητήστε ένα δωρεάν ραντεβού

  X

  Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό (ΠΕΑ)

  Είναι η απεικόνιση της ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου. Κατατάσσει το κτήριο ή τη κτηριακή μονάδα σε ενεργειακή κλάση.

  Το ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) έχει διάρκεια δέκα έτη. Σε περίπτωση ολικής ανακαίνισης του κτηρίου πριν ολοκληρωθεί η δεκαετία, πρέπει να προχωρήσουμε ξανά σε έκδοση νέου ενεργειακού πιστοποιητικού.

  Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

  • Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.
  • Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

  30.2104830546

  Μπορούμε να εγγυηθούμε για τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα διεκπεραιώνουμε το όποιο θέμα αφορά τις ηλεκτρολογικές ανάγκες σας.