?>
Πιστοποιητικά ΔΕΗ και Ενεργειακής απόδοσης
Άμεσα και υπεύθυνα

Συχνές Ερωτήσεις

Διαβάστε τις πιο συχνές ερωτήσεις και αν δεν βρείτε την απάντηση που θέλετε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας..

Τι είναι το πιστοποιητικό ΔΕΗ και σε τι χρησιμεύει ;

Με βάση την νομοθεσία, απαιτείται από την ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση οποιασδήποτε εγκατάστασης (οικία, επιχείρηση) Η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία αφορά τον έλεγχο της ασφαλούς και καλής λειτουργίας της , από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.

 

Περιπτώσεις όπου απαιτείται η υποβολή νέου σχεδίου ΔΕΗ είναι :

 

-Αρχική ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης

-Αλλαγή ονόματος καταναλωτή στο λογαριασμό της ΔΕΗ

-Ένταξη σε νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ

-Ένταξη σε κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ

-Αύξηση ισχύος στην παροχή της ΔΕΗ σε μια εγκατάσταση (Μονοφασικό – Τριφασικό)

-Επανασύνδεση της παροχής ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ(σε περίπτωση λήξης σχεδίου).

Τι περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ΔΕΗ;

• Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
• Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.
• Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.
• Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης.
• Σχέδιο εγκατάστασης και της θέσης των διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, πινάκων κλπ.
• Κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα φορτία και τα σημεία χειρισμού που την αποτελούν.
• Ανάλυση της εγκατάστασης.
• Σφραγίδα και υπογραφή του αδειούχου ηλεκτρολόγου και του σωματείου στο οποίο ανήκει.

Είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Ο Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) ορίζει τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου, που είναι:

• κάθε 14 χρόνια για κατοικίες και κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών,
• κάθε 7 χρόνια για εμπόριο διατροφής, ποτών και καπνού, γραφεία, ξενοδοχεία,
• κάθε 2 χρόνια για βιομηχανίες ποτών, γενικές αποθήκες και
• κάθε χρόνο για πρατήρια βενζίνης, ιδιωτικά & δημόσια κτίρια που συναλλάσσονται με κοινό και υπαίθριους επαγγελματικούς χώρους.

Τι χρειάζεται για την κατάθεση του Πιστοποιητικού ΔΕΗ για αλλαγή ονόματος στον νέο καταναλωτή ;

• Τον αριθμό παροχής του ακινήτου
• Την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο έγγραφο )
• Το αποδεικτικό του ΑΦΜ σας (οποιοδήποτε δημοσίο εγγράφο, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας)
• Την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου /Σχέδιο ΔΕΗ , αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης (ερώτηση απευθείας στην ΔΕΗ) , σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) .
• Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί και αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (έγγραφο Taxisnet) ή αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας.

Τι είναι το ενεργειακό πιστοποιητικό και σε τι χρειάζεται;

Το Ενεργειακο Πιστοποιητικο (ή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ή ΠΕΑ), είναι ένα έγγραφο απαραίτητο για την ενοικίαση και αγορά κτιρίου, σπιτιού η διαμερίσματος. Σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες τα κτίρια στην ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα, που πάνω σε αυτήν θα αποτυπώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου σε ηλεκτρικό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανανεώσιμες πήγες ενέργειας.

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης του Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου κάνει τα παρακάτω βήματα:

• Επικοινωνεί με εμάς και μας αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.
• Εμείς ενημερώνουμε τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που ενδεχομένως θα χρειαστούμε για τη διενέργεια της επιθεώρησης.
• Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή μας.
• Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α., υπογράφοντας και σφραγίζοντας αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983):

• Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
• Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
• (εάν έχει γίνει δήλωση) {Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.}
• Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
• Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
• Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

 

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983):

• Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
• Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
• (εάν έχει γίνει δήλωση) {Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.}
• Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
• Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
• (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
• Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
• Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
• Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
• Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)